Samen vliegen
in V-vlucht
De intentie én de kracht van de Economie van de Liefde is om als samenlevingsgroep te vliegen als een groep wilde ganzen; in V-vlucht of ganzenvlucht. De formatie is altijd kleinschalig. Iedere groepsdeelnemer voelt betrokkenheid en slagkracht. Iedereen behoudt het zicht op de gezamenlijke visie. Het is een optimale samenwerking met de inzet van ieders talent. Het zorgt ervoor dat je als groep 70% verder komt met 50% energiereductie. Vrijheid ontstaat door deze natuurlijke ordening gebaseerd op de universele wetten. Zo krijgt rust, geluk, liefde en zelfverwezenlijking de tijd om zich te manifesteren.

Samen vliegen in V-vlucht

De intentie én de kracht van de Economie van de Liefde is om als samenlevingsgroep te vliegen als een groep wilde ganzen. Hun formatie is altijd kleinschalig. Iedere groepsdeelnemer voelt betrokkenheid en slagkracht. Iedereen behoudt het zicht op de gezamenlijke visie. Het is een optimale samenwerking met de inzet van ieders talent. Het zorgt ervoor dat je als groep 70% verder komt met 50% energiereductie. Vrijheid ontstaat door deze natuurlijke ordening gebaseerd op de universele wetten. Zo krijgt rust, geluk, liefde en zelfverwezenlijking de tijd om zich te manifesteren.

Zet je masker af

Ieder individu heeft een unieke en authentieke blauwdruk die past bij de eigen levensopdracht. Doceren heeft als doel dit authentieke zelf te ontwikkelen, in plaats van leerlingen een masker te leren dragen. De juiste scholing zorgt ervoor dat ieders talent naadloos aansluit bij hetgeen we op aarde te doen hebben. Het plaatst mensen op de juiste posities in de samenleving. De economie van de angst verdwijnt met haar schijnzekerheden en ego’s. In plaats daarvan zal een economie vanuit het hart ontstaan, een economie die de mensheid dient.

Zet je masker af

Ieder individu heeft een unieke en authentieke blauwdruk die past bij de eigen levensopdracht. Doceren heeft als doel dit authentieke zelf te ontwikkelen, in plaats van leerlingen een masker te leren dragen. De juiste scholing zorgt ervoor dat ieders talent naadloos aansluit bij hetgeen we op aarde te doen hebben. Het plaatst mensen op de juiste posities in de samenleving. De economie van de angst verdwijnt met haar schijnzekerheden en ego’s. In plaats daarvan zal een economie vanuit het hart ontstaan, een economie die de mensheid dient.

Mannelijke & vrouwelijke energie

Vrouwelijke energie kan niet zonder het mannelijke en andersom. De huidige economie is mannelijk doorgeschoten dominant. Vol dadendrang, expansiedrift, competitie, consumeren en een ongebreidelde groei. Angst regeert in plaats van vertrouwen.

Ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zich. Nieuwe verbindingsvormen tussen deze energieën zijn nodig. Door vrouwelijke energie opnieuw te ijken binnen de vier leefgebieden van de Economie van de Liefde; onderwijs – gezondheidszorg – ecologie – economie, zal de natuurlijke balans zich herstellen.

Mannelijke & vrouwelijke energie

Vrouwelijke energie kan niet zonder het mannelijke en andersom. De huidige economie is mannelijk doorgeschoten dominant. Vol dadendrang, expansiedrift, competitie, consumeren en een ongebreidelde groei. Angst regeert in plaats van vertrouwen.

Ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zich. Nieuwe verbindingsvormen tussen deze energieën zijn nodig. Door vrouwelijke energie opnieuw te ijken binnen de vier leefgebieden van de Economie van de Liefde; onderwijs – gezondheidszorg – ecologie – economie, zal de natuurlijke balans zich herstellen.

De kanteling

Kantelen en transformeren. Met elkaar vliegen naar een gezonde en eerlijke toekomst. Het kan, het is mogelijk. Alles is voorhanden. Als we werkelijk samen de goede kant op willen kantelen is een overkoepelende visie noodzakelijk. Voor onszelf, onze kinderen, voor de dieren en voor de natuur. Een visie die ons allen in het hart raakt en verbinding maakt tussen diverse generaties en met jongeren die de kanteling in de toekomst kunnen waarborgen. De oplossing ligt in het creëren van een holistische economie binnen een kleinschalige gevleugelde samenleving.

De kanteling

Kantelen en transformeren. Met elkaar vliegen naar een gezonde en eerlijke toekomst. Het kan, het is mogelijk. Alles is voorhanden. Als we werkelijk samen de goede kant op willen kantelen is een overkoepelende visie noodzakelijk. Voor onszelf, onze kinderen, voor de dieren en voor de natuur. Een visie die ons allen in het hart raakt en verbinding maakt tussen diverse generaties en met jongeren die de kanteling in de toekomst kunnen waarborgen. De oplossing ligt in het creëren van een holistische economie binnen een kleinschalige gevleugelde samenleving.