Een vervlochten eenheid vanuit diversiteit

Wanneer we verschillende generaties met elkaar verbinden, ontstaat vervlechting. Binnen de Economie van de Liefde zal de oudere, veelal gepensioneerde generatie, de jongere generatie vol passie en zingeving bijstaan met hun opgedane levenswijsheid. Leren is echter ook een wederkerig proces. Jong leert van oud, oud leert van jong. Het meester-gezel-leerling principe.

Mariska laat de jongere generatie kennis maken met inzichtvakken. Een onderwijsmodule die eenvoudig geïmplementeerd kan worden binnen het onderwijsveld in de vorm van workshops. Deze zijn vanaf september 2017 voor scholen beschikbaar en bijvoorbeeld inzetbaar tijdens projectweken. De workshops zijn al een bekend fenomeen in Kenia, het project van The Style Foundation.

Ambassadeur worden van de community Economie van de Liefde?
Like en deel onze Facebookpagina en/of neem contact met ons op.

Een vervlochten eenheid vanuit diversiteit

Wanneer we verschillende generaties met elkaar verbinden, ontstaat vervlechting. Binnen de Economie van de Liefde zal de oudere, veelal gepensioneerde generatie, de jongere generatie vol passie en zingeving bijstaan met hun opgedane levenswijsheid. Leren is echter ook een wederkerig proces. Jong leert van oud, oud leert van jong. Het meester-gezel-leerling principe.

Mariska laat de jongere generatie kennis maken met inzichtvakken. Een onderwijsmodule die eenvoudig geïmplementeerd kan worden binnen het onderwijsveld in de vorm van workshops. Deze zijn vanaf september 2017 voor scholen beschikbaar en bijvoorbeeld inzetbaar tijdens projectweken. De workshops zijn al een bekend fenomeen in Kenia, het project van The Style Foundation.

Ambassadeur worden van de community Economie van de Liefde?
Like en deel onze Facebookpagina en/of neem contact met ons op.

Generatie Z

Mariska kijkt uit naar een samenwerking met generatie Z; de nieuwe generatie open wereldburgers. Het zijn de huidige peuters, kleuters en tieners. Generatie Z is toekomstgericht en wil graag leren. Zij leven in het hier en nu, lopen voorop bij het verlaten van de gebaande paden, zijn nieuwsgierig zonder angst en hebben geen last van vooroordelen. Ze zijn eerlijk, open en kennen geen schaamte.
Om bewustwording bij generatie Z te vergroten en de kanteling in de toekomst te waarborgen is het nodig hen bewust te maken van hun talent.

Generatie Z

Mariska kijkt uit naar een samenwerking met generatie Z; de nieuwe generatie open wereldburgers. Het zijn de huidige peuters, kleuters en tieners. Generatie Z is toekomstgericht en wil graag leren. Zij leven in het hier en nu, lopen voorop bij het verlaten van de gebaande paden, zijn nieuwsgierig zonder angst en hebben geen last van vooroordelen. Ze zijn eerlijk, open en kennen geen schaamte.
Om bewustwording bij generatie Z te vergroten en de kanteling in de toekomst te waarborgen is het nodig hen bewust te maken van hun talent.

Een zetje in de rug

Als je kunt zijn wie je bent en kunt doen waartoe je bent uitgerust, dan ben je de gelukkigste mens op aarde.

Jongeren hebben het gevoel dat ze vastzitten in een hiërarchisch systeem. Ze zijn wars van autoriteit, maar hebben een hang naar zelfontplooiing. Zij raken geïnspireerd door persoonlijke helden: gepensioneerden en ervaringsdeskundigen die tot zelfinzicht zijn gekomen en de filosofie van Mariska omarmen.

Mariska stimuleert de maatschappelijke inzet van deze vitale ouderen om hun kennis, kunde en ervaringen te delen met jongeren, en vice versa. Boeiende verhalen in combinatie met frisse gedachten. Volgens het meester-gezel-leerling principe leren jong en oud van elkaar en vormen zij samen de ambassadeurs van de filosofie die ten grondslag ligt aan een economie van de liefde. Samen op weg naar een samenleving vol levensvreugde.

Een zetje in de rug

Als je kunt zijn wie je bent en kunt doen waartoe je bent uitgerust, dan ben je de gelukkigste mens op aarde.

Jongeren hebben het gevoel dat ze vastzitten in een hiërarchisch systeem. Ze zijn wars van autoriteit, maar hebben een hang naar zelfontplooiing. Zij raken geïnspireerd door persoonlijke helden: gepensioneerden en ervaringsdeskundigen die tot zelfinzicht zijn gekomen en de filosofie van Mariska omarmen.

Mariska stimuleert de maatschappelijke inzet van deze vitale ouderen om hun kennis, kunde en ervaringen te delen met jongeren, en vice versa. Boeiende verhalen in combinatie met frisse gedachten. Volgens het meester-gezel-leerling principe leren jong en oud van elkaar en vormen zij samen de ambassadeurs van de filosofie die ten grondslag ligt aan een economie van de liefde. Samen op weg naar een samenleving vol levensvreugde.