Het boek Economie van de Liefde leest als een autobiografische roman waarin Mariska Appelman langzaam, maar zeker en doeltreffend een visie ontvouwt voor een nieuwe samenleving gestoeld op liefde, transparantie en authenticiteit.

De vele keukentafelgesprekken die zij voerde als makelaar en de reizen naar het buitenland, verschaften Mariska bijzondere inzichten. Zij ontmoette diverse volkeren, culturen, individuen en verzamelde meningen. Juist de diversiteit bevestigde haar overtuiging dat wij allen een zijn. Dat alle meningen samen de gedeelde waarheid vormen.

Haar levenspad ontvouwde haar levensopdracht: het realiseren van een duurzame samenleving. Een lokale economie binnen een dorp dat zelfvoorzienend en lokaal eigendom is. Vanuit het principe meester-gezel-leerling komt ieder individu volledig tot zijn recht. Vanuit een gedeelde waarheid ontwikkelen zij de schijf van vier: educatie, gezondheidszorg, ecologie en economie. Samen creëren zij een holistische samenleving met energetisch uitgebalanceerde mensen. Waarin ieders talent werkelijk wordt erkend en waarbinnen zelfverwerkelijking het hoogste doel is.
Als makelaar van de samenleving ontvouwt Mariska haar visie in ganzenvlucht. Ze brengt de gedeelde waarheid op tafel voor een gevleugelde samenleving.

Het boek bevat mooie levenslessen van een nuchtere Westfriese, die met vallen en opstaan leert wat het leven te bieden heeft. We lezen hoe tegenslagen niet alleen pijn doen, maar ook sterker maken. Hoe betrekkelijk materiële rijkdom is, hoe belangrijk de mensen om wie we geven.

Stef Blok, 
minister van Buitenlandse Zaken